Przemysł chłodniczy czeka rewolucja

Gao Jin, dyrektor generalny Departamentu Zmian Klimatu, powiedział, że obecnie chińskie siły wiążące intensywność emisji dwutlenku węgla dotyczą głównie dwutlenku węgla.

Następnym krokiem jest zaostrzenie kontroli HFC i stopniowe rozszerzenie ich na wszystkie inne niewęglowe gazy cieplarniane.

Wodorofluorowęglowodory (HFC), w tym trifluorometan, mają efekt cieplarniany, są dziesiątki tysięcy razy silniejsze niż dwutlenek węgla i są stosowane jako czynniki chłodnicze i spieniające.

Oczekuje się, że kiedy rynek handlu uprawnieniami do emisji dojrzeje, firmy będą czerpać bezpośrednie korzyści materialne za swoje wysiłki na rzecz redukcji emisji.


Czas postu: maj-07-2021