Skraplacz wyparny przeciwprądowy - seria SPL-N

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    Skraplacz wyparny - przeciwprąd

    SKRAPLACZ PAROWANIA

    Zaawansowana technologia kondensacji chłodniczej amoniaku pomaga zaoszczędzić energię i wodę o ponad 30%. Oznacza to chłodzenie wyparneNIŻSZE TEMPERATURY SKRAPLANIA można uzyskać. Ciepło jawne i utajone z czynnika chłodniczego jest usuwane przez rozpyloną wodę i powietrze indukowane nad wężownicą.