Hybrydowa chłodnica

  • Hybrid Cooler

    Hybrydowa chłodnica

    CHŁODNICA HYBRYDOWA

    Chłodnica nowej generacji zapewnia zalety chłodzenia wyparnego i suchego w jednej maszynie. Ciepło jawne z płynu o wysokiej temperaturze może być wydobyte z sekcji suchej, a ciepło utajone z sekcji mokrej poniżej, co skutkuje wysoką wydajnością i oszczędnością energii.