Skraplacz wyparny z przepływem krzyżowym - seria SPL-S

  • Evaporative Condenser – Cross Flow

    Skraplacz wyparny - przepływ krzyżowy

    SKRAPLACZ PAROWANIA
    Zaawansowana technologia kondensacji chłodniczej amoniaku pomaga zaoszczędzić energię i wodę o ponad 30%. Chłodzenie wyparne oznacza, że ​​można uzyskać NIŻSZE TEMPERATURY SKRAPLANIA. Ciepło jawne i utajone z czynnika chłodniczego jest usuwane przez rozpyloną wodę i powietrze indukowane nad wężownicą.